Begin 1991 is Nissan Europe N.V. gestart met het projekt "Network 2000". Dit projekt bevatte onder meer het vernieuwen van de Nissan Corporate Identity van alle Nissan dealers in Europa, zowel wat betreft het exterieur als het interieur. Om dit te bereiken heeft Nissan Europe N.V. een beroep gedaan op het ontwerp bureau Addison Ltd. in Londen. Nadat Addison Ltd. het ontwerp voor het exterieur en bijbehorende concept manual had gemaakt, moest dit ontwerp echter toegepast worden in de praktijk.

Mijn werk voor Nissan Europe N.V. startte dan ook met het toepassen van dit exterieur concept op een groot aantal dealerships, groot en klein, gesitueerd door heel Europa. Met de aldus opgedane ervaring is het concept verfijnd, wat resulteerde in de "Exterior Standards Manual", het handboek van de Europese Nissan Importeurs. Naast het aanpassen van het concept heb ik al het grafisch werk voor de manual verzorgd.